Makala

Tuzingatie kanuni za uandishi wa habari 

Ukisoma Kamusi Kuu ya Kiswahili moja ya maana ya neno HABARI ni jambo, tukio au hali fulani iliyo muhimu na ya aina ambayo ni ngeni kwa walio wengi. Jamii ya wasomaji wa magazeti, wasikilizaji wa redio na watazamaji wa televisheni inayofaa kutaarifiwa kwao. Kadhalika kwenye taaluma ya uandishi wa habari neno habari linaainishwa: “Habari ni tukio geni lenye mvuto na ukweli.” ...

Read More »

Nina ndoto (2)

Ukiona ndoto yako haiwatishi watu, jua kwamba ni ya kawaida sana. Ndoto ya kwanza ya Yusufu iliwatisha ndugu zake. Ndoto yake ya pili si kwamba iliwatisha ndugu zake tu, bali ilimtisha hadi baba yake, Yakobo. Tunaambiwa siku moja ndugu zake walikwenda kuchunga kondoo huko Shekemu na Yusufu alikuwa amebaki nyumbani. Baba yake akamtuma aende  Shekemu akawajulie hali ndugu zake na ...

Read More »

Historia ya kusisimua ya binadamu Olduvai

Kufikia miaka milioni 1.5 iliyopita kulikuwa na ongezeko kubwa la tabia ya kuua wanyama wakubwa kama inavyoonekana kwenye maeneo mbalimbali ya malikale. Hali kama hii inaonekana pia katika maeneo mbalimbali ya Bonde la Olduvai. Uuaji wa tembo, twiga, viboko, faru na aina ya nyati wenye pembe kubwa kwa ajili ya chakula ni hali inayoonekana kwa wingi maeneo mengi (FLK-Naorth, SHK, ...

Read More »

Bandari: Usipokee gari bila nyaraka hizi

Baada ya kuelezea njia za kutoa gari bandarini katika makala zilizotangulia kwa nia ya kuepuka usumbufu na kupata uhalali wa gari lako, leo tunakueleza kuhusu nyaraka muhimu unazopaswa kupewa na wakala wako anapokukabidhi gari uliloagiza nje ya nchi na likapitia bandarini. Kuna umuhimu wa fomu za Vehicle Discharge Inspection Transfer Tally (VDITT) na ile ya makabidhiano ya gari (Vehicle Hand ...

Read More »

Ndugu Rais nani kasema Bunge letu ni dhaifu?

Ndugu Rais, mtu akikutana na mtu anayedhani amelewa, amwambie umelewa. Kama hajalewa atampuuza tu. Ole wake kama atakuwa kweli amelewa. Atayaoga matusi yake. Ataanza na tusi halafu atamuuliza umenilewesha wewe? Hakijaeleweka bado Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali (CAG) amekutana na nani. Baba, ili kuonekana kama simlengi mtu nanukuu maneno yaliyoandikwa katika kitabu cha Mwalimu Mkuu wa Watu, ...

Read More »

MAISHA NI MTIHANI (12)

Kutafuta pesa ni mtihani. “Pesa ni kama mgeni; inakuja leo na kuondoka kesho.” (Methali ya Malawi). Namna ya kupata pesa na namna ya kuitumia ni mtihani. “Kutengeneza pesa ni kama kuchimba kwa sindano, kuitumia ni kama kumwaga maji mchangani.” (Methali ya Japan). Methali hiyo ya Kijapani inabainisha ukweli kuwa pesa inapatikana kwa kutoa jasho. Methali hii inasisitiza umakini katika kutumia ...

Read More »

Kuporomoka maadili nani alaumiwe? (2)

Wiki iliyopita makala hii iliishia pale iliposema kesho ya mtoto  inajengwa na leo, methali ya Kiswahili inatukumbusha maneno haya: “Samaki mkunje angali mbichi.” Itakuwa ni biashara isiyolipa kumkunja samaki akiwa mkavu. Atavunjika, utapata hasara ambayo pengine hukutegemea kuipata. Nakubaliana na Frederick Douglass kusema: “Ni rahisi sana kujenga watoto imara kuliko kukarabati watu wazima waliovunjika.” Mzazi unatakiwa uwe mlezi saa ishirini na nne, unatakiwa ...

Read More »

Wamarekani, Waafrika Kusini watuache

Taifa linahitaji fedha. Haya mambo makubwa ya kimaendeleo yanayofanywa na Serikali ya Awamu ya Tano yatawezekana tu endapo ari ya kubuni, kuendeleza na kusimamia vyanzo vya mapato ya ndani vitatambuliwa na kulindwa kwa nguvu zote. Kama ambavyo Rais John Magufuli amekuwa akisema mara kwa mara, Tanzania ni tajiri kiasi kwamba tukijipanga vema tunaweza kujitosheleza kwa mapato yetu. Dalili zimeanza kuonekana. ...

Read More »

Yah: Nakumbuka disko la JKT, nadhani lirudi

Kama ilivyo ada ya muungwana, salamu ni jambo muhimu sana kwa msomaji wa safu hii ya kizuzu. Utakubaliana nami kwamba sijawahi kuacha kuwajulia hali. Hii inatokana na mafunzo niliyopata nikiwa kinda kwa wazazi wangu na mwishowe mafunzo ya uzalendo kwa mujibu wa sheria ya serikali yangu wakati nilipomaliza shule. Watu wengi hawawezi kuelewa nitazungumzia nini katika waraka wangu wa leo ...

Read More »

Viongozi wetu wanao ukweli, wajibu na uzalendo? 

Nimepata kumsikia kiongozi mmoja wa siasa hapa nchini akisema hawezi kuipongeza serikali, yeye ni mzalendo. Serikali kufanya jambo zuri ni wajibu wake. Yeye ni opposition. Yupo hapo ili kuangalia mambo ambayo hayajatekelezwa, hayajafanywa vizuri na serikali. Anasema serikali ikifanya vizuri ni wajibu wake. Ni wajibu wake, imeomba kura ili ifanye vizuri. Kwa hiyo yeye yupo hapo ‘kuipointi’ serikali ambayo haijafanya vizuri. ...

Read More »

Nina ndoto

Yusufu alikuwa mtoto wa Yakobo. Akiwa na miaka 17 baba yake alitokea kumpenda sana maana alikuwa ni mwana wa uzee wake, akamtengenezea kanzu ndefu. Ndugu zake walipoona anapendwa zaidi wakaanza kumchukia. Siku moja Yusufu akaota ndoto na kuwaambia ndugu zake, “Tafadhalini, sikieni ndoto hii niliyoiota. Tazama, sisi tulikuwa tukifunga maganda shambani, kumbe! Mganda wangu ukaondoka ukasimama na tazama, miganda yenu ...

Read More »

Binadamu kutoka Afrika walivyozagaa duniani

Watu wa kale walitumia zana za mawe kuchinja mawindo yao. Katika kutekeleza hayo, huacha alama za chale kwenye mifupa. Hizi chale huweza kutambuliwa kutokana na umbo lake. Nyingi huwa na umbo la ‘V’ pamoja na mikwaruzo miembamba upande wa ndani isababishwayo na chembechembe ndogondogo za mawe yaliyotengenezea zana hizo. Chale hizi husongamana maeneo maalumu ya mifupa na kwa mpangilio fulani. ...

Read More »

Waraka wa korosho kwa Rais Magufuli

Natanguliza shukrani kwako Rais wetu mpendwa kwa utendaji kazi wako uliotukuka na ambao watu wa mataifa mengine wanatamani ungekuwa rais wao. Nchi nyingi zinakupigia mfano japo umeiongoza Tanzania kwa miaka mitatu tu! Naamini si wote watakaoukubali utendaji wako hasa waliokatiwa mirija ya kutunyonya sisi wananchi, lakini ingepitishwa kura ya maoni leo ndipo ungeshuhudia watu wanaokukubali. Hivyo kwa msemo wako wa ...

Read More »

Mwendokasi wa magari sasa ujangili mpya Hifadhi ya Taifa Mikumi

Umewahi kuendesha gari katika Hifadhi ya Taifa ya Mikumi na ukamgonga mnyama yeyote ndani ya hifadhi? Unakumbuka kama ulilipa faini za kumgonga mnyama? Basi kwa taarifa yako magari ndiyo yamekuwa majangili wapya katika hifadhi hiyo. Wakati Shirika la Hifadhi za Taifa (Tanapa) wakishusha kiwango cha ujangili katika hifadhi hizo, sasa ujangili mpya ni ule unaohusisha magari. Magari ndani ya Mikumi ...

Read More »

TPA: Tunamjibu mteja ndani ya dakika 3

Bandari ni lango kuu la biashara kwa Tanzania na nchi zote zinazotumia bandari zetu hususan Bandari ya Dar es Salaam ambazo; ni Uganda, Rwanda, Burundi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Zambia, Zimbabwe, Malawi, Sudan Kusini na Comoro. Tunapoanza mwaka 2019, tumeona ni vema kukufahamisha ukweli huu kwa nia ya kutoa huduma iliyo bora zaidi kwa wateja wetu. Kutokana na umuhimu ...

Read More »

Ndugu Rais ili tupite salama lazima tubadilike kifikra

Ndugu Rais, hivi karibuni wengi wamekuwa na shamrashamra, vifijo na nderemo huku wakiuaga mwaka 2018 na huku wakiushangilia mwaka 2019. Wanasema ni upendeleo wamepewa kuufikia mwaka 2019 kwa sababu wengi walitamani kuufikia, lakini hawakuweza. Tunajiuliza ni wakati gani waliwauliza hao wengine ambao hawakuweza nao wakawajibu kuwa walitamani kuufikia? Mwanadamu ana maneno mengi ya kujifariji na hasa anapoona maisha yake yanaleta ...

Read More »

Kuporomoka maadili nani alaumiwe?

Nimesukumwa kuandika makala hii kwa ukweli kwamba hatuwezi kujenga taifa lenye maadili mema pasipo familia zenye maadili mema. Siku moja nilipita katika mtaa fulani nikakuta majibizano ya ajabu kati ya mtoto na mzazi, nilishangaa sana. Ustawi wa taifa unaanzia nyumbani. Kinyume chake ni kweli. “Kuporomoka kwa taifa kunaanzia nyumbani.’’ Ni methali ya Kiafrika. Uhai wa taifa unategemea uhai wa familia. Tunapaswa kutambua ...

Read More »

MAISHA NI MTIHANI (11)

Urafiki ni mtihani. “Katika mafanikio marafiki zetu wanatujua; katika shida tunawajua,” alisema John C. Collins. Mtu akifanikiwa anawakwepa baadhi ya marafiki, lakini akiwa na shida baadhi ya marafiki wanamkwepa. Urafiki ni mtihani. Msemo wa “biashara haina urafiki” unabainisha kuwa urafiki ni mtihani. Methali ya “maskini hana rafiki” inabainisha kuwa urafiki ni mtihani. Methali ya “ukimwamini usimwambie yote” inabainisha kuwa urafiki ...

Read More »

Wavamizi hawa si wa kuchekewa

Nimesoma tamko la serikali linalohusu uamuzi ‘mgumu’ ilioamua kuuchukua dhidi ya wavamizi wa hifadhi mkoani Kigoma. Tathmini iliyofanyika mkoani humo imeonyesha hifadhi za misitu na mapori ya akiba yamevamiwa kwa shughuli za kilimo, ufugaji, ukataji miti na baadhi ya vijiji vimesajiliwa ndani ya maeneo hayo. Uvamizi huu umesababisha athari nyingi zikiwamo za kupotea kwa uoto wa asili na viumbe hai, wakiwamo ...

Read More »

Buriani mwaka 2018, karibu mwaka 2019

Namshukuru Mwenyezi Mungu kunijalia na kuniwezesha kuuona na kuukaribisha mwaka mpya 2019 na kunipa uwezo kutamka buriani mwaka 2018. Mwaka ambao kwangu na kwa nchi yetu Tanzania ulikuwa ni mwaka wa mafanikio. Nina wajibu tena na tena kutoa shukrani kwa Mola wangu kunijalia pumzi, afya njema na nguvu tele hata kushika kalamu na kutuma salamu za upendo na amani kwako ...

Read More »

Yah: Utabiri wangu haukomi, natabiri tena 

Nianze kwa salamu za mwaka mpya kwa wasomaji wetu wote, najua tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu kutuvusha mwaka huu, mwaka jana ulikuwa na mambo yake, yapo yaliyokuwa ya heri kwetu na yapo ambayo kwa kweli yalizikera nafsi zetu, lakini pamoja na yote tuna kila sababu ya kushukuru. Nilikuwa sijui kama miaka inakimbia kiasi hiki, mara mwaka jana imekuwa historia, ...

Read More »

Tabuley, Pepe Kalle Wakumbukwa Kongo 

Desemba mwaka jana baadhi ya wapenzi na mashabiki wa wanamuziki Tabu Ley na Pepe Kalle walifanya kumbukizi ya wanamuziki hao.  Ikumbukwe kuwa kifo cha Pepe Kalle kilitokea Novemba, 1998 wakati Tabu Ley alifariki dunia Desemba 2013, kutokana na mshtuko wa moyo kwenye Hospitali ya Ngaliema jijini Kinshasa. Kwakuwa wasifu wa nguli hawa ni mrefu sana, safu hii leo inamzungumzia marehemu ...

Read More »
Show Buttons
Hide Buttons